Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


599. Tor Bonnier

Inseln 13/3 [1925]

Käre Tor, härmed punkt ō  Slut.[1] Vi fara i morgon till Bern. Om vi stanna beror av bostadsfrågan. Kan den ej lösas där vete fan vart vi ska ta vägen. Nåja den som varit en månad i Stockholm, trivs ju överallt (annorstädes).

Hälsningar!

Din

HjB

Handskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Avser slutavsnittet av underhållningsromanen Flickan i frack. Se brev 567 och 598 till Tor Bonnier den 24/11 1924, not 5, resp. den 10/3 1925, not 1.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Flickan i frack, roman (17)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA