Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


60. Henrik Koppel

Roma; via Sistina 163 III[1]

21/3 06

H. Herr Direktör

H. Koppel

Stockholm.

Som jag tänkt att i början af april ge mig ut på resor, vore jag tacksam få veta hur mycket som återstår af korrekturläsningen[2] samt när ungefär jag kan vänta mig rästen.

Jag ber om ursäkt att jag sålunda besvärar; vördsamt

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet kortbrev. Originalet finns i Centrum för Näringslivshistoria.


[1] Brevet är adresserat till AKTIEBOLAGET LJUS’ FÖRLAG /  STOCKHOLM / (SVEZIA).

[2] Avser korrekturläsningen av Solivro.

Personer:

Koppel, Henrik (13)

Verk:

Solivro. Prins av Aeretanien, roman (39)

Adressat:

Koppel, Henrik (5)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA

Original


Original full storlek
60_01.png
60_02.png