Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


601. Gustaf Muck Linden

lugano 27[3 1925][1]

derniere lettre recue pas encore cette a kanstans[2] tres content copenhague[3] selander[4] demande pour la province veux tu lui repondre comme tu trouve mieux

bergman poste restante como[5]

Telegram. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 27/3 1925. Telegrammet är adresserat till linden lilla baltgatan 8 stockholm. 

[2] Hjalmar och Stina Bergman befann sig i mars 1925 på resa från Berlin till Florens och gjorde bl.a. uppehåll i Konstanz.

[3] Uppgörelsen gäller uppsättningen av Swedenhielms på Det kongelige Teater i Köpenhamn.

[4] Hjalmar Selander (1859–1928) regissör och teaterledare bl.a. för ett välkänt teatersällskap i landsorten samt under åren 1909–1925 chef för Nya teatern vid Järntorget i Göteborg.

[5] Tolkning av den franska texten: sista brevet mottaget ännu inte det till konstanz mycket nöjd köpenhamn selander frågar om landsorten vill du svara honom som du finner bäst bergman poste restante como.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Linden, Gustaf Muck (98)
Selander, Hjalmar (2)

Verk:

Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA