Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


604. Gustaf Muck Linden

como 31[3 1925][1]

pour contenter de wahl[2] j accepte six 0/0 pourtant sans maximum quant au kilntberg[3] jen ne sais rien = bergonan[4]

Telegram. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 31/3 1925. Telegrammet är adresserat till linden lilla baltagatan 8 sthlm.

[2] Anders de Wahl gjorde en landsortsturné med Swedenhielms. Se brev 602 till Linden den 31/3 1925, not 1.

[3] Skådespelaren och regissören Gunnar Klintberg (1870–1936).

[4] Tolkning av den franska texten: för att tillfredsställa de wahl accepterar jag sex % dock utan maximum vad gäller klintberg vet jag ingenting.

Personer:

de Wahl, Anders (25)
Klintberg, Gunnar (10)
Linden, Gustaf Muck (98)

Verk:

Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA