Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


605. Tor Bonnier

firenze 16[4 1925][1]

adress poste restante firenze[2]  =bergman

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Påskrift på telegrammet av förlaget 16/4 1925. Telegrammet är adresserat till tor bonniers stockholm. 

[2] Bergman var alltid angelägen att meddela förlaget sin aktuella adress under sina många resor. I det här fallet poste restante Florens.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA