Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


608. Tor Bonnier

via S. Matteo in Arcetri 9 FIRENZE 5/5 XXV

Käre Tor, hur har ni det? Vi bebo en villa i Paradiset men kära du ifall du funderat på att slå dig ner där på gamla dar så måste jag säga dig att där är dyrt, mycket dyrt. Så man får nog nöja sig med det billigare helvetet. Vi stanna här till den 16/6, vart vi sen ta vägen vet jag ej.

Har Flickan i Frack dansat slut i B.V.T.[1] och när har du tänkt dig att hon skulle komma i bokformat? Vad har jag gamle Mädchenhändler[2] att få för henne i båda formaten och skulle du vilja sätta beloppet på resekreditiv?

En annan sak: Känner du till C.D. Marcus?[3] Jag har en aning om att han en gång varit kritiker (Sv.D.?) och skällt ut mig oerhördt. Nu vill han emellertid ha rätten att placera mina böcker i Tyskland. I ett första brev lät han nog så vederhäftig, sade sig vara ”skandinavisk lektor” hos Ullsteins och Propylleen det lät ju lovande. I ett andra brev svävade han mera på målet. Du som har den fula ovanan att känna creti & pleti[4] kan möjligen giva mig något råd beträffande det ansikte jag bör uppsätta gentemot C.D. Marcus. Känner du kanske ock till ett kvins som heter något i riktning av Ida Jacob-Anders[5] och vad är det för något?

Jag bleve dig mycket tacksam om du ville med några rader besvara dessa frågor så snart du kan.

Har ni några resplaner för våren? Och i vilken riktning? Kommer ni åt det här hållet så ska vi be att få förevisa en förstklassig villino. Vi ha de toscanska kullarna rundt om oss, vi ha tre terrasser och inomhus två badrum och tre W.C. Kan man begära mera av Paradiset? Men jag säger dig än en gång helvetet är billigare.

Din

 HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Se brev 567 och 600 till Tor Bonnier den 24/11 1924, not 5, samt den 26/3 1925, not 1.

[2] Mädchenhändler, ty.,direkt översättning: handlare med flickor; kopplare. Skämtsam syftning på bokens titel Flickan i frack.

[3] Carl David Marcus (1879–1940), docent i nyare nordisk litteratur vid universitetet i Berlin. Tor Bonniers omdöme var inte särdeles gynnsamt i svarsbrevet den 11/ 5 1925: ”C.D.Marcus känner jag ju väl till, är tyvärr lite släkt med honom. Det är en stor bluff, men han tycks ha kommit sig ganska bra in med Ullsteins [tyskt förlag] och kan kanske göra något för dina böcker i Tyskland. Vad du bör bestämt hålla på då det gäller denne herre är att han endast får rätten för en kortare tid, lyckas han icke placera böckerna under den tiden, bör placeringsrätten återgå till dig.”

[4] kreti och pleti; vem som helst, föraktlig beteckning för allehanda löst folk.

[5] Ida Jacob-Anders, namnet delvis korrigerat och tillskrivet för hand, presenterade sig som tysk översättare, men Tor Bonnier sade sig i det ovan citerade brevet till Bergman inte veta något om hennes förmåga att placera eller översätta romaner.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Jacob-Anders, Ida (1)
Marcus, Carl David (11)

Verk:

Flickan i frack, roman (17)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA