Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


61. Henrik Koppel

Roma den 10/4 1906

H. Herr Direktör

Henrik Koppel

Stockholm.

Edert förslag att sända honoraret [1] till Kamrer Claes Bergman Örebro antar jag med tacksamhet. Men kvittot? Är det tillräckligt att kamrer Bergman kvitterar? Eller skall jag sända härifrån? I så fall vill Ni kanske godhetsfullt underrätta mig genom kamrer Bergman, då min adress under den närmaste tiden blir tämligen ombytlig.

Vördsamt

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Centrum för Näringslivshistoria.


[1] På brevet är av okänd hand antecknat 560 kr.

Personer:

Bergman, Claes (45)
Koppel, Henrik (13)

Verk:

Solivro. Prins av Aeretanien, roman (39)

Adressat:

Koppel, Henrik (5)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA