Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


611. Alma Söderhjelm

villino Madre Selva, in Arcetri Firenze

 [våren 1925][1]

Kära Alma Söderhjelm! Hjärtligt tack skall Ni ha för det rara brevet ō ”klippen”! Jag hoppas som Ni – och är ganska viss om – att vår samvaro ej kommer att inskränka sig till den lilla ”träffen” i vintras. Vem vet – kära Ni – kanske blir det ett mångårigt hejdundrande kalas!

Jag har för tillfället återvändt till min första kärlek Firenze[2] stannar här 6 veckor ō sen kurir hem.

Var är Ni i sommar?

Min hustru hälsar Er som allra vänligast! Jag med.

Er

HjB

[Tillskrivet runt baksidan av kortet:] Träffar Ni Mojje[3] så hälsa honom ō säg att han är ett ovanligt stort nöt. Det har jag visserligen sagt honom så många gånger att det bör sakna nyhetens behag – men ändå –

Handskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Åbo Akademis bibliotek.

Skrivet på kort med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Bergman uppehöll sig i Florens med denna adress under perioden senare delen av april till slutet av maj 1925.

[2] Firenze understruket med tre streck.

[3] Smeknamn på filmregissören Mauritz Stiller (1883–1928). Bergman hade under våren skrivit ett filmscenario åt denne – ”En historia från Sicilien”. Se brev 596 till Tor Bonnier den 7/3 1925, not 3.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Stiller, Mauritz Moje (42)
Söderhjelm, Alma (28)

Verk:

En historia från Sicilien, filmförslag (7)

Adressat:

Söderhjelm, Alma (20)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA