Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


613. Tor Bonnier

9 via S. Matteo in Arcetri, FIRENZE 23/5 XXV

Käre Tor, här har du mig åter begärande en väntjänst. Jag umgås sedan rätt lång tid tillbaka med tanken att skriva några ”lettres persannees”.[1] Som ämne skulle jag taga jag har visst redan sagt dig det en undersökning av värdeförhållanden. Emellertid är jag ju hänvisad att leva av mitt arbete och kan följaktligen ej bruka min tid utan att först skela åt den kanten. Hur ska man publicera en sån sak? Några Stockholms- och Göteborgs-tidningar ha ju stundom (särskildt D.N. och Sv.D) legat efter mig med begäran om bidrag, så jag tar för givet att de skulle vilja publicera något. Men! För mig måste det ju bli en sammanhängande serie och naturligtvis vill inte Sv.D. publicera en del för att lämna en annan åt D.N., ej heller torde den ena eller den andra ha lust att engagera sig för en längre suite. Därtill kommer detta: Sv.D. har bjudit mig ett par gånger en gång genom Österling[2] en annan gång genom fr Lindkvist[3] sex hundra för en tre-spaltig novell. Tyvärr har jag ej havt tillfälle skriva den men väl sände jag dem några betraktelser över Amerika[4] (mycket mer än tre spalter). Härpå fick jag ett generadt brev från fr. L. i vilket hon sa att kassadirektören ej ville betala mer än 300 eftersom det ej var en novell. Nåja, jag vet inte om detta var köparens vanliga lilla oärlighet eller en publicistisk princip men om jag skall våga disponera min tid för ett företag som det ovannämda måste jag veta hur det kan placeras och betala sig. Kanske kan du med din stora erfarenhet på dessa områden giva mig ett godt råd?

Jag får säga att din Pappa och Mamma voro fasligt dumma som inte reste hit. Här är så vacker[t] att man dör lugn då den stunden kommer.

Lev väl och svara mig när du får tid och lust!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Åsyftar upplysningsfilosofen Charles-Louis de Secondat Montesquieus (1689–1755) kända satir Lettres persanes/Persiska brev från 1721. Bergmans tilltänkta projekt fullföljdes aldrig.

[2] Författaren Anders Österling (1884–1981) var litteraturanmälare i Svenska Dagbladet.

[3] Journalisten Märta Lindqvist (1888–1939) var verksam i Svenska Dagbladet och publicerade sig under signaturen Quelqu´une.

[4] Essän ”Funderingar kring amerikansk psyke” publicerades i Svenska Dagbladet den 20/12 1924 (julnumret).

Personer:

Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Lisen (31)
Bonnier, Tor (348)
Lindqvist, Märta Quelqu'une (22)
Montesquieu, Charles Louis de (1)
Österling, Anders (48)

Verk:

Funderingar kring amerikansk psyke, kåseri/kritik (4)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA