Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


614. Tor Bonnier

Firenze den 29/5 XXV

Käre Tor! Tusen tack för brev samt kreditiv å kr 3500 honorar för ”Flickan i frack” i B.V.T. och bokformat.[1] Någon kvittoblankett för nämda belopp medföljde ej. Kreditivbeviset är kanske tillfyllest i varje fall kunna väl dessa rader tjäna som interimskvitto.

Tack vidare för besväret med de båda checkerna från Gyldendahl och Knopf.[2] Den förres kvitto sänder jag direkt.

Hälsningar![3]

Din tillgivne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Flickan i frack publicerades både som följetong i Bonniers Veckotidning och i bokform under senvintern/våren 1925, varför honoraret blev sammanslaget. Se brev 567 och 600 till Tor Bonnier den 24/11 1924, not 5, resp. den 26/3 1925, not 1.

[2] Åsyftar det danska förlaget Gyldendals i Köpenhamn och det amerikanska Alfred A. Knopf i New York. Vad som avses med Gyldendals är oklart. Alfred A. Knopf i New York hade gett ut en översättning av Markurells i Wadköpng med titeln God´s orchid.

[3] Ordet är handskrivet.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Verk:

Flickan i frack, roman (17)
Markurells i Wadköping, roman (31)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA