Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


616. Algot Ruhe

Dalarö den 28/6 XXV

Käre Algot, hur kan du må? Av ovanstående ser du, att jag ej gått från mina sommarvanor utan i likhet med lärka, svala och så många andra älskliga och nätta väsen styrt min flykt mot fosterjorden. Ack ja, vad det är sött!

Men nu skriver jag egentligen för att få veta, var jag har dig. Finns du i staden eller dess omedelbara närhet? Frågan har ett praktiskt syfte och dess udd siktar mot en eller annan något så när trevlig kroghörna. Visserligen kommer jag nog inte till stan på de närmaste veckorna men den vise förbereder i tid sina dagar och nöjen. Alltså: 1) Var befinner du dig och hur länge befinner du dig där? 2) Förefinnes möjlighet att per telefon locka och tubba dig till en filosofisk snaps med tilltugg? 3) Om du befinner dig på avsevärdt [1]avstånd från stadens centrum  hur lång tid anses då behöva förflyta mellan påringningen och helan? 4) [2] Förefinnes giltig orsak antaga att allvarliga hinder kunna resa sig mot verkställandet av i mom. 2 angivna plan?

I hopp om att du på heder och samvete samt utförligt och tillfredsställande besvarar dessa frågor

tecknar jag med vänskap och högaktning

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] avsevärdt, bokstaven t är tillfogad för hand.

[2] 4)  tillskrivet för hand ovanför raden.

Personer:

Ruhe, Algot (43)

Adressat:

Ruhe, Algot (26)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA