Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


617. Lisen Bonnier

Segholmen 15/8 XXV

Kära Moster Lisen![1] Vårt hjärtligaste tack till Eder båda för all vänlighet häromdagen! Jag hade velat komma in morgonen därpå för att tacka men Stina trodde sig veta att tiden ej var lämplig ō jag har således fått nöja mig med dessa rader.

Moster Lisens tillgivne ō tacksamme

Hjalmar Bergman

Handskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på kort med Bergmans namn i tryck.


[1] Moster Lisen. Moster var i äldre tider ett familjärt tilltalsord även utanför den trängre familjekretsen.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Lisen (31)

Adressat:

Bonnier, Lisen (2)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA