Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


619. Victor Sjöström

Segholmen 22/8 [1925]

Kära du, för ett par dar sen postade jag ett brev till dig, ett brev vimlande av intressanta sakuppgifter rörande livet på vår kontinent. Jag hoppas att du fått det, ty det skulle öka dina kunskaper om de mänskliga tingen. Emellertid kommer nu Stina och förhör mig rörande sagda brevs innehåll, varpå hon beskyller mig – ej utan skäl – för att hava brutit eller snarare ej uppfyllt ett löfte till de beskedliga gamla Bonniers.[1] Nämligen att hos dig på det bästa anbefalla en ung man vid namn Acke, vilken är på väg till Calif. eller måhända redan befinner sig där. Han är son till den nyligen avlidne framstående målaren Acke[2] och hans hustru, en dotter till Topelius. (Nej förrästen, jag vill minnas att de ej hade egna barn utan att han är en fosterson till dem.) Jag känner honom ej personligen men tror mig veta att han är en mycket hyggli[g] yngling om cirka 25 vårar med fördelaktigt yttre samt brinnande håg för filmning. Sistnämda egenskap är ju sällsynt men förekommer dock. Lyckligtvis lär han dessutom vara en synnerligen duktig sjukgymnast. Kanske att din gamla knarrande kroppshydda skulle ha godt av litet knådning? Eller – varför icke hela huset? Ynglingen väcker er om mornarna – låt oss säga klockan 5 – ni ställer upp er: du, Edith, tultorna, Grube, Kalle, pudlarna, hönsen. Giv akt! Höger om! Vänster om! Knäna böj! etc. etc. Det skulle rycka upp er allesamman och hönsen skulle börja värpa. Jag är så orolig för de där hönsen.

Allvarsamt sagdt så riktar jag till dig och Edith en förrästen överflödig bön att välvilligt mottaga en ung landsman som söker sin utkomst och antagligen ej får särdeles lätt att finna den.

Hör du i en kvällsblacka i går såg jag att du ”lär ha tröttnat på Amerika och tagit engagemang i Tyskland”. Och det skriver du inte ett ord om! Du är förtegen som en brottsling din skurk! Eller skulle tidningen fara med osanning? Det kan jag inte tro för det stod i Aftonbladet.

Må så godt!

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.


[1] Bokförläggare Karl Otto Bonnier och hans hustru Lisen.

[2] Målaren och skulptören Johan Axel Acke (1859–1924).

Personer:

Acke, Johan Axel (1)
Bergman, Stina (287)
Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Lisen (31)
Erastoff, Edith (47)
Sjöström, Cajje/Gujje (24)
Sjöström, Victor (118)

Adressat:

Sjöström, Victor (68)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA