Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


62. Hans Larsson

Firenze 15/4 06.

H. Herr Professor

Hans Larsson

Lund.

Jag har tagit mig friheten låta sända Eder ett exemplar af min nya bok; ”Solivro.” [1] Och nu är jag rädd, Ni funnit detta tilltag ganska påfluget af en person, som Ni troligen allsinte har något minne af.

Emellertid ber jag Er, Herr Professor, upptaga det så, som det är menadt. Som ett – visserligen tämligen futtigt – uttryck för den beundran, jag hyser för Eder.

Vördsammast

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Lunds universitetsbibliotek.


[1] Debutromanen Solivro skrevs under perioden januari – maj 1905. Efter refusering av Karl Otto Bonnier, som enligt ett odaterat brev från 1905 direkt avrådde från publicering, överlämnades manuskriptet till Ljus förlag, där det antogs för tryckning. Se brev 48 till Henrik Koppel den 20/12 1905. Romanen förelåg på bokhandelsdiskarna i april 1906. Det tämligen positiva kritikermottagandet fick Bergman att ändra sina då aktuella planer på att slå sig ner utomlands.

Personer:

Bonnier, Karl Otto (87)
Koppel, Henrik (13)
Larsson, Hans (47)

Verk:

Solivro. Prins av Aeretanien, roman (39)

Adressat:

Larsson, Hans (22)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA