Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


620. Alma Söderhjelm

[Segelholmen] 8/9 [1925]

Kära Alma Söderhjelm!

 

Hur kan Ni ha det nu? Det där med huvudet ō boksluten det känner jag till. Det är elakt – men det går ju över.

Vi ha havt det bysschigt [1] den sista tiden med packning ō ordnandet av ditt ō datt. När vi resa är ännu ej rätt bestämdt men vi stanna alltid något i stan ō då kan jag få ringa upp Er. Inte sant?

Er

HjB

Handskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Åbo Akademis bibliotek.

Skrivet på kort med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] byschigt: rörigt, stökigt.

Personer:

Söderhjelm, Alma (28)

Adressat:

Söderhjelm, Alma (20)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA