Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


623. Tor Bonnier

kjöbenhavn 12 [10 1925][1]

tack brev välkomna underrättar när premiärdatum[2] bestämts

= hjalmar

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 12/10 1925. Telegrammet är adresserat till tor bonnier sveavägen 56 sthm.

[2] Den danska premiären på Swedenhielms ägde rum den 24/10 1925. Bergman hade hoppats på att Tor och Greta Bonnier skulle närvara. Tor Bonnier hade ställt detta i utsikt i brev den 10/10 1925.

Personer:

Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Tor (348)

Verk:

Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA