Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


624. Gustaf Muck Linden

SKODSBORG, villa Skodsborg den 14/10 [1925]

Käre Muck, hur mår du? Jag mår bra fast snorig. Sänder dig närslutna brev. Jag har aldrig skickat Drei Masken[1] något, vare sig godt eller ondt varför jag antar att du är gärningsmannen eller möjligen Fallarna.[2]

Tittade upp på det Kongelige för en vecka sen, träffade Norrie[3] och fick veta dels att de repetera för fulla muggar dels att premiären blir kring den 20. Jag funderade på att titta, men dels föreföll det mig som om herr N. mycket väl skulle kunna överleva att jag icke tittade dels har jag den svagheten at[t] ej förstå det mesopotamiske sprog. Så det fick vara. Han frågade om du tänkte komma ned: svarade att det är möjligt ifall det kan inpassas i din arbetsplan och att frågan lämpligen bör ställas till dig själv. Efter en hövlig inbjudan till gen.-rep. skildes vi. Så med det.

Här är stundom vackert väder, stundom fult. Möjligen är förhållandet hos er liknande. Hur mår Olga? Säg henne att Tschao[4] älskar sin boll.

I dagens danske aviser ser jag att jag och min hustru jämte herr och fru John W. Brunius[5] ämna övervara premiären på Karl XII fredag kväll. Bra att få veta’t. Emellertid börjar jag komma i den ålder, då man själv får bestämma över sina kvällar. Och jag inställer dem i skarp lutning mot sängen.

Gack och gör sammaledes, ädle vän, hälsa din fruga och låt mig höra något när du får höra något.

Din

HjB

Ett par Köbenhavns-journalister ha frågat om de få göra lite förhandsreklam för Swed. Sedan de i vederbörlig ordning företett prästbetyg och vaccinationsbevis har jag lagt mina händer välsignande på deras hjässor.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Det tyska teater- och musikförlaget Drei Masken i München.

[2] Fallarna Dr jur. Ernst Fall och hans hustru Gerda, f.Marcus. Ernst Fall var vid denna tid Hjalmar Bergmans tyske teateragent.

[3] Den danske författaren William Norrie (1866–1946) var chef för Det kongelige Teater i Köpenhamn 1924–1930. Repetitionerna avser Swedenhielms.

[4] Tschao – Stina Bergmans hund.

[5] John W. Brunius (1884–1937), Karl XII-filmens regissör. Avser den danska premiären på Karl XII-filmen. Se brev 626 till Victor Sjöström den 19/10 1925, not 6.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Brunius, John W. (25)
Fall, Ernst (12)
Fall, Gerda, f. Marcus (6)
Linden, Gustaf Muck (98)
Norrie, William (5)
Raphael-Linden, Olga (34)
Sjöström, Victor (118)

Verk:

Karl XII, del 1, film (32)
Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA