Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


627. Gustaf Muck Linden

villa Skodsborg, SKODSBORG den 21/10 XXV

Käre Muck! Så tråkigt att du inte kan komma – och allra tråkigast orsaken eller rättare: den ena orsaken. Måtte du snart bli den kvitt och utan för mycken djävulskap!

Givetvis samtycker jag till dina åtgärder beträffande Lugné-Poe[1] – bättre tio fåglar i skogen än ingen i handen! Härvarande handfågel ska jag höra sjunga i morgon. Det blir nog så spännande. Dagens tidning ger rollbesättningen:[2] Swedenhielm – Reumert, Rolf – Roose, Julia – Betty Kirkeby, Bo – Carlo Wieth, Astrid – Ingeborg Middelbo, Boman – Sigrid Neiendam, Pedersen – Rasmus Christiansen, Eriksson – Henrik Malberg. Regi: Poul Nielsen. Övers: Chr. Houmark.

Känner du folket? Min värdinna, som har en smula teaterförbindelse genom sin vän Roose, påstår att besättningen är rätt så god. Roose är väl givetvis för gammal men på den punkten spelar ju åldern ej någon avgörande roll. Ett översättningsfel upptäcker jag redan i slutet av denna förteckning. Där står: Stedet – Stockholm. Tiden – Foraar. I originalet står: Tid: vår. Så att felet är rätt ursäktligt och har kanske ej så stor betydelse fast nog vet de väl även här att Nobel-prisen utdelas på senhösten. Jag ska göra dem uppmärksamma på saken men program och affischer torde väl redan vara tryckta. Ja, kära Muck och Olga tänken nu på mig, när det blåser! Huhu, huhu, huhu –Ett par tidningar ha ringt efter intervjuer. Ska expedieras i dag. Inte är jag rädd, sa luffarn när han kröp i badkaret, men inte är det trevligt heller –

Sickna satar, dom i Wasa.[3] Kläm dom på käften! Hur kan man vilja förnedra ett så stolt namn! Och tänk vilken vacker konstellation det eljes hade varit: Swedenhielms i Wasa!

Har du hört något om hur det gick i Helsingfors?[4] Eljes intet nytt under solen, det jag vet, och förrästen ingen sol heller utan bara grått och kusligt.

Laga att du snart blir kuranter igen och hälsa gemalinden och dig själv så hjärtligt från gemalinden och din tillgivne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Den franske regissören Aurélien Lugné-Poe (1869–1940) gästspelade med sin Théâtre l´OEuvre under oktober 1925 med åtta olika uppsättningar på Vasateatern i Stockholm. Lindens försök att hos denne placera Swedenhielms ledde inte till något konkret resultat. Det gjorde inte heller en propos från Lugné-Poe 1929 rörande Patrasket.

[2] Rollistans första två namn avser de danska skådespelarna Poul Reumert och Thorkild Roose. Premiären på Det kongelige Teater ägde rum den 24/10 1925. För övriga rollinnehavare se brev 629 till Gustaf Muck Linden den 26/10 1925, not 1.

[3]  Linden tycks i sin egenskap av Bergmans teateragent i Norden ha legat i förhandlingar med teatern i Vasa i Finland liksom med Svenska teatern i Helsingfors beträffande uppförande av Swedenhielms.

[4] Se ovan not 3.

Personer:

Christiansen, Rasmus (2)
Houmark, Chr. (1)
Kirkeby, Betty (2)
Linden, Gustaf Muck (98)
Lugné-Poe, Aurélien (2)
Malberg, Henrik (4)
Middelbo, Ingeborg (2)
Neiiendam, Sigrid (6)
Nielsen, Poul (2)
Raphael-Linden, Olga (34)
Reumert, Poul (26)
Roose, Thorkild (4)
Wieth, Carlo (2)

Verk:

Patrasket, drama (22)
Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA