Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


631. Herman Rasch

Skodsborg den 29/10 XXV

Hjärtligt tack, käre Herman, för Ditt vänliga brev! Jag hoppas, Du förstår att det varken är oginhet eller bristande intresse som håller mig borta från Stockholm!

Jag sänder här textlistan.[1] Det är ju svårt för att inte säga omöjligt att bedöma texterna utan att samtidigt se, hur de passa in i bildmaterialet. Dock har jag fått det bestämda intrycket att företagna ändringar varit av godo. Det hela flyter bättre ihop än förut (den textlista jag såg i Stockholm) och då antar och hoppas jag att texterna också har större förmåga att stödja bilden än vad förut var fallet. Jag har påpekat en del språkfel, några av ganska elak beskaffenhet. Det vore ju bra, om de kunde ändras. Eljes befarar man kanske att någon skolmagister stiger upp med pekpinnen i högsta hugg – –

Jag är ledsen att Du inte hinner komma hit[2] men jag begriper ju att Din tid måste vara mer än vanligt upptagen. Det återstår mig alltså endast att sända Er båda mitt och min hustrus tack för mycken älskvärd vänlighet och uttrycka en förhoppning om återseende!

Din tillgivne vän

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.


[1] Den slutgiltigt överarbetade textlistan till andra delen av Karl XII-filmen. De totala inspelningskostnaderna för projektet uppgick till nära en miljon kronor, en för den tiden gigantisk summa. En miljon svenskar såg filmen, som visades i 19 länder. Den ekonomiska förlusten för Rasch blev trots allt betydande.

[2] Bergman hade tydligen hoppats på att Herman Rasch skulle bevista den danska premiären på Swedenhielms på Det kongelige Teater i Köpenhamn den 24/10 1925.

Personer:

Rasch, Herman (38)

Verk:

Karl XII, del 2, film (21)
Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Rasch, Herman (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA