Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


632. Tor Bonnier

Köpenhamn den 31/10 [1925]

Kära Tor, jag har nu läst och återsändt 9 ark Ferrero.[1] Översättningen får väl sägas vara rätt bra om man tar brådskan i betraktande. Emellertid har nog översättaren här och var fastnat i Ferreros ordhärvor. Där jag trott mig kunna lista ut rätta meningen, har jag korrigerat, men då originalet ej står till mitt förfogande har jag på några ställen endast satt frågetecken och böra dessa punkter av översättaren eller annan kompetent person jämföras med originalet. Lundquists uppfattning av svenskt språkbruk skiljer sig väsentligt från min, varför jag av praktiska skäl måst avstå från varje rent ”estetisk” korrigering.

Vi leta alltjämt efter lämplig bostad få se om vi finna någon. Resten regn.

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Den femte och sista delen av Guglielmo Ferreros arbete Grandezza e decadenza di Roma /Rom dess storhet och förfall utgavs i svensk översättning av dramatikern och romanförfattaren Ernst Lundquist (1851–1938) sedan Bergman, som tidigare översatt de fyra första delarna, avsagt sig uppdraget.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Ferrero, Guglielmo (17)
Lundquist, Ernst (1)

Verk:

Grandezza e Decadenza di Roma/Rom dess storhet och förfall, översättning (16)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA