Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


641. Karl Otto Bonnier

Merano 19[12 1925][1]

si ses conditions ne sont pas trop opulente je propose un prix honoris causa anna branting[2] = bergman

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Ankomststämplat i Stockholm den 19/12 1925. Telegrammet är adresserat till karl otto bonnier bonniers stockholm.

[2] fr., om hennes [ekonomiska] förhållanden inte är alltför överdådiga föreslår jag ett pris honoris causa [lat.,för hederns skull = ett hederspris] till anna branting.

Anna Branting, signaturen René, (1855–1950) var Bergmans förslag till ett Bonnierstipendium detta år. Hon var författare och teaterkritiker i Social-Demokraten. I sina recensioner var hon inte alltid så nådig i sina omdömen om Bergmans dramatik. Hon erhöll aldrig något Bonnierstipendium.

Personer:

Bonnier, Karl Otto (87)
Branting, Anna René (3)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto (34)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA