Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


643. Alma Söderhjelm

Merano [24/12 25][1]

JUTHJ![2]

HJALMAR STINA

Telegram. Originalet finns i Åbo Akademis bibliotek.


[1] Ankomststämplat i Girgenti den 24/12 1925 och adresserat till soederhjelm hotel de temps girgenti.

[2] Möjligen en kodad julhälsning.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Söderhjelm, Alma (28)

Adressat:

Söderhjelm, Alma (20)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA