Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


645. Per Lindberg

Meran 27/12 XXV

Tack gode svåger för ditt roliga brev! Jag skulle sända dig ett lika roligt  om jag kunde skriva det. Men här är triste som i helvete. Och jag kan inte tro det är god ton att vara trevlig därnere. Men jag får ju se om jag lever  eller rättar[e] sagdt  om jag dör.

Emellertid:

till Signe ō Dig

ett Godt Nytt År

Din

HjB

Handskrivet korrespondenskort.  Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Personer:

Lindberg, Per (80)
Lindberg, Signe (11)

Adressat:

Lindberg, Per (24)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA