Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


646. Karl Otto och Lisen Bonnier

Meran 27/12 XXV

Till Moster[1] Lisen och Karl-Otto ett hjärtligt tack för all vänlighet och hjälpsamhet, som Ni visat oss.

Och allt godt åt Er 

under 26an

önska

 [Stina][2] ō Hjalmar Bergman

Handskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Tilltalsordet Moster användes i äldre tid även till personer utanför den trängre familjekretsen.

[2] Namnet skrivet med Stina Bergmans handstil.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Lisen (31)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto och Lisen (1)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA