Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


659. Karl Otto Bonnier

Meran den 6/3 XXVI

Bokförläggaren

Herr KARL-OTTO BONNIER

Stockholm.

Käre Karl-Otto! Åter har jag att med största tacksamhet erkänna mottagandet av månads-raten! Jag ser att mitt förslag beträffande räntan ej följts och tar det som en vink att saken får anstå, tills jag kommer till Stockholm. Beträffande nästa månads-rat ber jag att få återkomma längre fram då jag för närvarande ej har en aning om vår blivande adress. Vi hade bestämt oss för Venedig men nu har Stinas mamma oförmodat uppdykt i Meran, vilket troligen kommer att ändra våra resplaner. Möjligen vända vi snart nog näsorna mot norr.

Först för kort tid sedan fick jag veta att Tor vändt tillbaka från sin resa. Vill Karl Otto vara vänlig att å mina vägnar tacka honom för ett roligt brev från Assoan – mitt svarsbrev kan han näppeligen ha fått men får det kanske om fyra eller fem år, ifall jag känner den energiska postunionen rätt. Var god och tillägg, att jag ej kan betrakta honom som någon synnerligen flitig brevskrivare. Men man har ju också annat att göra när man en gång i livet har audiens hos Farao själv!

Med hjärtliga och vördsamma hälsningar

Karl Ottos tillgivne

Hjalmar Bergman 

[Handskrivet tillägg:] Kvitto

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Personer:

Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Tor (348)
Lindberg, Augusta (97)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto (34)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA