Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


667. Tor Bonnier

venezia 26[4 1926][1]

har swanstroem betalt tre [2]

= hjalmar

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Telegrammet är ankomststämplat i Stockholm den 26/4 1926 och adresserat till tor bonniers stockholm. 

[2] Regissör Karin Swanström skulle enligt överenskommelse göra en första inbetalning om 3 000 kronor för filmrättigheterna till Flickan i frack. Se brev 663 och 665 till Tor Bonnier den 12/4 1926, not 7, resp. den 24/4 1926, not 1.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Swanström, Karin (9)

Verk:

Flickan i frack, film (3)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA