Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


671. Marie Mizi Franzos

[Venedig 1/5 1926] [1]

Tack för den vänliga lyckönskan![2]

Er tillgivne

Hjalmar Bergman

Handskrivet vykort. Originalet finns i Österreichische Nationalbibliothek.

Vykortet återger ett fotografi av Hjalmar Bergman på Piazettan i Venedig.


[1] Enligt poststämpel. Kortet är adresserat till Mademoiselle Mizi Franzos.

[2] Avser sannolikt en lyckönskan till Samfundet De Nios pris. Se brev 663 till Tor Bonnier den 12/4 1926, not 1, och brev 664 till John Landquist den 23/4 1926, not 1.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Franzos, Marie Mizi (66)
Landquist, John (22)

Adressat:

Franzos, Marie Mizi (48)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA