Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


675. Märta Lindqvist

[Stockholm 28/5 1926][1]

Käraste Märta Lindquist, hur är det nu? Har det inte varit några små provningar på N.K. den sista tiden? Jag har nämligen pinglat Dagbladet i dagarna 5 utan att finna Er. Nu tar jag gud i hågen ō sänder Er dessa kråkfötter för att tacka Er för den storartadt vackra buketten! Det var en hel midsommarafton Ni sände in i vårt grå hotelrum! Och vet Ni vad? Ni måtte ha gjort det av godt hjärta, om det eljes är sant att vad som ges av godt hjärta, det består. Denna trolleri-bukett står idag nästan lika fräsch som den dag vi fick den! Tack ska Ni ha för det vackra och på återseende! Min hustru hälsar så hjärtligt!

Er tillgivne

HjB

Handskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Skrivet på kort med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Påskrift med blyerts: 28/5/1926 – sannolikt av Märta Lindqvists hand.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Lindqvist, Märta Quelqu'une (22)

Adressat:

Lindqvist, Märta (14)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA