Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


677. Gustaf Muck Linden

Dalarö 10/7 [1926]

  Broder Muck! Har du hört att de redan repetera i Berlin ō att det blir premiär i början av augusti. Det är väl bra nog ofördelaktigt?? Falls[1] har inte sagt på vilken teater stycket kommer. Vet du det? Hur har Ni det på Kullen? Här är ett hett lite h. Jag avslutar komedien[2] i morgon om jag lever ō har hälsan. Hälsa Olga. Hej!

Din

HjB

Fick du redovisning från Skådebanan?[3]

Handskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.

Skrivet på kort med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Dr jur. Ernst Fall och hans svenska hustru Gerda Marcus. Fall var Bergmans tyske agent vid denna tid. Den pjäs det rör sig om är Swedenhielms, som hade premiär i månadsskiftet juli–augusti 1926 på Kammerspiele i Berlin. Se brev 656 till Per Lindberg den 1/3 1926, not 7.

[2] Avser komedin Dollar, som skrevs under flera perioder men avslutades i mitten av juli 1926. Redan den 1 september samma år hade den premiär på Oscarsteatern i John W. Brunius regi. Den gick 21 gånger. Se brev 663 till Tor Bonnier den 12/4 1926, noterna 5 och 6.

[3] Pulikorganisationen Skådebanan hade anordnat en turné landet runt med Swedenhielms. Bergman avser här alltså intäkterna från denna turné.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Brunius, John W. (25)
Fall, Ernst (12)
Fall, Gerda, f. Marcus (6)
Lindberg, Per (80)
Linden, Gustaf Muck (98)
Raphael-Linden, Olga (34)

Verk:

Dollar/Amerikanskan på Kebnekajse, drama (9)
Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA