Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


679. Gustaf Muck Linden

sassnitz 4[8 1926][1]

was willst du telefoniere morgen grand[2] = bergman

Telegram. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.


[1] Telegrammet är ankomststämplat i Stockholm den 4/8 1926 och adresserat till linden baeltgartn 8 stockholm.

[2] Tolkning av den ty. texten: vad vill du telefonera imorgon grand.

Personer:

Linden, Gustaf Muck (98)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA