Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


68. Herman Brulin

[Bad Ems] 6/6 06 [1]

Tack skall Du ha för vänligt kort! Hoppas Du bekommit boken.[2] Kommer möjligen upp till St-m i höst i ō för uppförandet af ett stycke![3] Dittills är min adress Örebro. Min vördnad för Tante ō Farbror!

Din vän

HB.

Handskrivet vykort. Originalet finns i Riksarkivet.

Vykortet återger en totalvy av Bad Ems.


[1] Kortet är adresserat till H.Herr Docent Herman Brulin. Bad Ems blev sista anhalten på utlandsresan 1905–1906.

[2] Romanen Solivro från 1906.

[3] Syftar sannolikt på den pacifistiska enaktaren Förrädare. Se brev 78 till Gamla Dramatens chef Gustaf Fredrikson den 19/4 1907. Av detta framgår att teatern då övervägde att uppföra stycket.

Personer:

Brulin, Herman (26)
Fredrikson, Gustaf (6)

Verk:

Förrädare, drama (9)
Solivro. Prins av Aeretanien, roman (39)

Adressat:

Brulin, Herman (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA