Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


680. Kaj Bonnier

[Segelholmen september 1926]

B.B.!

Härmed sista arket af den igår annonserade novellen,[1] som jag hoppas framkommit. Det är min själ dyrt att vara glömsk – 25!!

Med många hälsningar!

HjB.

Handskrivet visitkort. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Kaj Bonnier (1901–1970) hade vid den här tiden börjat arbeta i förlaget bl. a. med Bonniers Veckotidning. Han blev först 1932 delägare i förlaget och kom så småningom att få ansvar för 30-tals författarna.


[1] Den novell det rör sig om är ”Jesus, dörrtappen och den skriftlärde”. Den trycktes aldrig i Bonniers Veckotidning utan först i april 1928 i Svenska Dagbladet. Novellen omtrycktes sedan i novellsamlingen Kärlek genom ett fönster, 1929. Edfelt har i Samlade Skrifter feldaterat novellen till 1927. I brev 832 till Tor Bonnier den 18/3 1929 med anledning av utgivningen av denna novellsamling missminner sig Bergman själv i fråga om var den först publicerats och skriver, att detta skedde i Dagens Nyheters ”Pingstnummer”. Se brev 693 till Tor Bonnier den 14 oktober 1926 och de två odaterade breven 703 och 705 till Stina Bergman under Berlinvistelsen oktober–november 1926. Se även brev 704 till Kaj Bonnier den 31/10 1926.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Kaj (20)
Bonnier, Tor (348)
Edfelt, Johannes (46)

Verk:

Jesus, dörrtappen och den skriftlärde, novell (12)
Kärlek genom ett fönster, novellsamling (7)

Adressat:

Bonnier, Kaj (7)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA