Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


681. Tor Bonnier

[Segelholmen 7/9 1926] [1]

Tor! mitt obehärskade uppträdande i telefon häromdagen hade om ej en ursäkt så dock en förklaring. Jag skulle vilja ge dig den muntligen ifall tillfälle bjuds. Vill du till dess vara så lite förbannad på mig som omständigheterna medgiva? Jag har ett lite helsicke ändå.

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Den 4/9 1926 står det i almanackan: ”Morgonscen med Stina – ohyggligt: Ringde Bonniers och bar mig dumt åt.” Bergman tycks ha vänt sig både till Karl Otto och Tor Bonnier. Den 6 september skriver Tor Bonnier i ett kort, stramt brev: ”Jag har ingen anledning återkomma till ditt telefonsamtal i går annat än för att korrigera ditt minne.” Samtalet gällde en detalj i fråga om systerdottern Irma S:t Cyrs relation till Bonniers förlag, som Bergman misstolkat. I ett ursäktande brev till Tor Bonnier den 7/9 1926 från Stina Bergman står det: ”Uppgörelsen mellan oss var så pass att det är mera tur än något annat att jag inte ligger på sjöbotten vid det här laget. Mitt sinne för det komiska kom mig nämligen att avstå i sista minuten, något som gav honom anledning till att hela dagen håna mig och rasa av ilska därför att jag inte hamnade på sjöbotten.” Hon tillägger: ”Nu ber jag er bara allesammans att förlåta honom ty han visste inte vad han gjorde. Eller om han visste det så var det den onda djävulen som stundom tar plats i hans hjärna som regerade honom.” Dateringen av innevarande brev bygger på dessa olika fakta.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Karl Otto (87)
Bonnier, Tor (348)
S:t Cyr, Irma (29)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA