Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


682. Alma Söderhjelm

[Segelholmen 9/9 1926][1]

Almachen![2] tack för sist. Din whisky skall ej förskingras. Men hur ska jag få den till Dig??? Man kan visst inte skicka sånt? Och du längtar kanske gränslöst?

Din

HjB

Jag reser nog snart – kommerrumä?[3] Jag har så ledsamt. Vilket ju inte är särdeles lockande.

Maskinskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Åbo Akademis bibliotek.

Skrivet på kort med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Den 9/9 framgår av poststämpel. Årtalet bör med säkerhet vara 1926.

[2] Almachen – denna tyska diminutivform av Alma ger en viss känsla av intimitet.

[3] Avser den resa, då Bergman lämnade hustrun hemma på Augusta Lindbergs sommarnöje Namnlösa på Dalarö och ensam for till Köpenhamn och Berlin hösten 1926.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Lindberg, Augusta (97)
Söderhjelm, Alma (28)

Adressat:

Söderhjelm, Alma (20)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA