Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


684. Karl Otto Bonnier

Segholmen 21/9 [1926][1]

Bokförläggaren Herr KARL OTTO BONNIER

Stockholm.

Käre Karl Otto, en trilsk och obotfärdig motor har under några dagar hindrat mig (jag har avsevärda blodviten i händerna) att besvara Ditt brev och översända kontrakt rörande pjäsen ”Dollar”.

Vidare: Jag har verkligen samvetsgrant genomsnokat den här kåken från ovan till nedan för att finna det nummer av R.d.d.M.[2] i vilket mr Gillet anmäler Ferreros roman.[3] Jag har bara funnit omslaget – vilket förrästen var bra nog då det ger mig numrets utkomst-dag. Troligen har jag slarvat bort själva häftet på Dalarö-båten. Det innehöll nämligen några rätt läsvärda artiklar, varför jag använde det som reselektyr. Nåväl, när jag slutligen konstaterat att jag slarvat bort häftet tog jag den saken rätt lätt, förvissad om att jag i varje större bokhandel skulle kunna finna ett nummer av R.d.d.M.. Men nej! Jag har telefonerat till Nordiska, Fritze, N.K. och Allmänna Tidningskontoret utan att lyckas uppdriva denna dock rätt kända tidskrift. Till sist har N.K. godhetsfullt utlovat[4] att anskaffa numret varför jag hoppas att om några dar kunna visa mig vara ordhållig. Jag ber vördsammast att Du tillger mig och har överseende

med försinkelsen!

Din högst förbundne och ännu mer tillgivne[5]

Hjalmar Bergman

 [Handskrivet tillägg under ingressen:] Först ō främst mitt hjärtliga ”tack för sist”!

[Handskrivet tillägg sist i brevet:] bifogas: kontrakt

 

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Orts- och datumangivelsen är handskriven.

[2] Den franska tidskriften Revue des Deux Mondes, grundad 1829.

[3] Den italienske historikern och författaren Guglielmo Ferreros (1871–1942) verk Le donne dei Cesari, 1925,

i svensk översättning Romerska kejsarinnor. Bergman hade tidigare översatt fyra av fem delar av Ferreros magnum opus Grandezza e Decadenza di Roma / Rom dess storhet och förfall. 

[4] Bergman har ursprungligen skrivit utlofvadt men på maskin korsat över bokstaven d.

[5] Denna avslutningfras är handskriven.

Personer:

Bonnier, Karl Otto (87)
Ferrero, Guglielmo (17)

Verk:

Dollar/Amerikanskan på Kebnekajse, drama (9)
Grandezza e Decadenza di Roma/Rom dess storhet och förfall, översättning (16)

Adressat:

Bonnier, Karl Otto (34)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA