Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


685. Bonniers Förlag

 [Köpenhamn] den 29/9 XXVI

Red. av ALBERT BONNIERS JULKATALOG

Det ”motto” som jag anser lämpligast för min bok ”Jonas och Helen”[1] är: En studie över ungdom och fantasi. Beträffande porträttet antar jag att min hustru redan sändt Er ett sådant.

Högaktningsfullt

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper från Hôtel Terminus København.


[1] Romanen Jonas och Helen kom ut i handeln den 10/11 1926.

Verk:

Jonas och Helen, roman (41)

Adressat:

Bonniers Förlag, (19)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA