Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


686. Bonniers Förlag

berlin 3/10 [1926][1]

adresse vorlaeufig bergman fuetterer haarbruecker konstanzerstr 1 stop drahte bald neue adresse[2] = bergman

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Telegrammet är ankomststämplat i Stockholm den 3/10 1926 och adresserat till bonniers stockholm.

[2] ty., tillfällig adress fütterer haarbrücker konstanzerstr 1 sänder snart ny adress bergman.

Personer:

Fütterer, Werner (47)

Adressat:

Bonniers Förlag, (19)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA