Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


687. Tor Bonnier

[Berlin ca 6/10 1926][1]

Käre Tor! Jag skriver för att be dig låta dina snälla flickor anteckna min adress för ev. behov. Den blir från och med den trettonde dennes: PAULSBORNERSTRASSE I (bei frau Lassally) BERLIN W.

Sista tiden har ju varit svår för mig men det har gått medelst cognac om dagarna och cox[2] om nätterna. Hemkomst mellan åtta och tio morgens efter oavbruten vandring från förbrytarkneip till dito. Likvisst har jag ännu ej blitt bestulen fast väl en gång häktad och förhörd i en mordsak men fick gå efter en timme eftersom jag dels ingenting visste, dels såg beskedlig ut och dels hade bjudit en herr kriminalkommissar på otaliga groggar. Nåja, nu är det slut med det där. Jag har i dag börjat arbeta och det är ju enda räddningen. Asther[3] har varit synnerligen hygglig mot mig vilket dock ej minskat vare sig cognac eller cox-snusning. Men nu far han till Italien för längre tid.

Vår våning är trevlig fast för stor vilket dock medför det gagnet att vi inte behöver armbogas. Förrästen far grabben var morgon kl 10 till ateliern och återvänder 9-10 så nog får jag vara i fred. Men det är alltid så mycket att man har någon att prata med vid morgonkaffet och i kvällens mörkaste mjältsjukstimma. Troligen far dock även han till Italien om någon tid men då ska jag ersätta honom med hans sekreterare en liten hygglig ryss.[4] Så att jag inte blir mörkrädd. Ty det ökar automatiskt coxen. Så är det med det. Glädjeämnena äro tämligen frånvarande men jag slipper stundligen höra att jag är ett kräk, ett fä, ett as etc. Jag vet det ju redan, jag behöver inte höra’t. Det är en rent negativ glädje, detta att slippa höra men den innebär en tröst och ett tvång.

Eljes intet nytt från dessa kanter. Må så godt!

Din tillgivne

HjB

Min adress till den fjortonde förblir den av mig telegraferade.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Enligt dagboken lämnade Bergman Köpenhamn den 30/9 och har enligt anteckningar i almanackan anlänt till Berlin samma dag. Det finns inga säkra belägg för när det aktuella brevet är skrivet men det bör föregå brev 690 till Tor Bonnier den 11/10 1926.

[2] Efter svåra uppgörelser med hustrun lämnade Bergman ensam Sverige för att under en längre tid bosätta sig i Berlin tillsammans med ”fostersonen” Werner Fütterer. Där kom han att bruka kokain (cox), en vana som den tyske skådespelaren Emil Jannings lär ha introducerat honom i vid ett Berlinbesök sommaren 1926.

[3] Bergmans ”fosterson” filmskådespelaren Nils Asther.

[4] Den i korrespondensen med Stina Bergman omnämnde Anatol Lotzy.

Personer:

Asther, Nils (18)
Bonnier, Tor (348)
Fütterer, Werner (47)
Jannings, Emil (8)
Lotzy/Lozzew, Anatol (6)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA