Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


688. Bonniers Förlag

berlin 7[10 1926][1]

adresse richtich =bergman[2]

Telegram. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.


[1] Telegrammet är ankomststämplat i Stockholm den 7/10 1926 och adresserat till bonniers stockholm.

[2] Bergman bekräftar sin Berlinadress. Den 13/10 skulle han enligt uppgift till Tor Bonnier i brev 687 flytta till fru Lasally, Paulsbornerstrasse 1, Berlin W.

Personer:

Bonnier, Tor (348)

Adressat:

Bonniers Förlag, (19)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA