Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


690. Gustaf Muck Linden

Berlin 11/10 XXVI[1]

Käre Muck, tusen tack för brev och kova. Jag sänder härmed kvitto – kanske oriktigt formuleradt men väl dock tillfyllest. Beträffande mina upplevelser är ingenting att anföra. Blott det att jag grundledsnat på att bo i hotel och därför den 14 dennes flyttar till privat-bostad. Min adress blir sedan PAULSBORNERSTRASSE 1 BERLIN W – jag nämner detta[2] ifall min herre skulle falla på den lyckliga idén att sända mig ett litet brev.

Eljes intet nytt. Sovjet i Moskwa har skrivit till mig och frågat vilka böcker och pjäser som jag tror vara lämpliga för Ryssland. Naturligtvis ska jag svara dem fast jag vet att jag inte får ett öre. För fem sex år sen skrev Maxim Gorki[3] och begärde att få trycka ett par böcker i stora upplagor. Tryckta blev de – det vet jag – men inte en enda liten kopek rullade ned i min ficka. Så det.

Må så godt, kära barn, du och Olga!

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Musik- och teaterbiblioteket.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Orts- och datumangivelse är handskrivna.

[2] jag nämner detta är handskrivet och tillfogat ovanför raden.

[3] Bergman hade 1914 genom Bonniers förlag fått en förfrågan från Ryssland om översättningstillstånd för några av hans böcker. Att brevet skulle ha undertecknats av Maxim Gorkij framgår dock inte. Se brev 236 till Gustaf Muck Linden den 29/5 1914, not 4, samt brev 240 till Tor Bonnier den 1/7 1914, not 1. Troligen missminner Bergman sig om tidpunkten för en tidigare rysk förfrågan från 1921.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Gorkij, Maxim (4)
Linden, Gustaf Muck (98)
Raphael-Linden, Olga (34)

Adressat:

Linden, Gustaf Muck (51)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA