Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


691. Tor Bonnier

Berlin 11/10 XXVI[1]

Käre Tor, skulle du vilja vara så hygglig och titta på närslutna brev[2] samt avgöra om det bör till någon åtgärd föranleda. Jag har ju inga böcker här att sända. Förrästen fick jag för fem sex år sen ett liknande brev från Gorki men inte fick jag några pängar för det.

Din

HjB

[Handskrivet tillägg:] Får du någon gång tid ō  lust så sänd mig ett par rader.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Orts- och datumangivelse är handskrivna.

[2] Syftar på ett inofficiellt brev av den 23/9 1926 från Ryska Statsförlaget i Moskva med en begäran om att ”insända de av Edra verk, som Ni anser förtjäna att översättas till ryska, jämte recensioner och urklipp i pressen”. Inga böcker sändes. Se brev 240 till Tor Bonnier den 1/7 1914, not 1, samt brev 236 till Gustaf Muck Linden den 29/5 1914, not 4. Troligen missminner Bergman sig om tidpunkten för en tidigare rysk förfrågan från 1921.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Gorkij, Maxim (4)
Linden, Gustaf Muck (98)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA