Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


702. Johannes Edfelt

[Berlin 28/10 1926][1]

Käraste barn, tack för ditt sista brev. Gör mig dock ondt att se hur du alltjämt plågas av vårt sammanträffande.[2] Lämna det åtsido, gosse. Jag försäkrar dig, att om man inte i tide lär sig konsten att ”lämna åtsido” får man det rätt så svårt på det här klotet. Inbilla dig att vi mötts på en annan planet, där det råder andra förhållanden. Det slutgiltiga är tyvärr aldrig slutgiltigt. Hälsningar!

Din

HjB

Maskinskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Uppsala universitetsbibliotek.

Skrivet på kort med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Enligt poststämpel i Berlin. På kuvertet endast Hjalmar Bergman (tryckt).

[2] Återgår på mötet i Uppsala den 26/9 1926. Se brev 692 till Johannes Edfelt den 12/10 1926, not 2.

Personer:

Edfelt, Johannes (46)

Adressat:

Edfelt, Johannes (16)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA