Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


703. Stina Bergman

[Berlin 29/10 1926][1]

Käraste du förlåt mig allt elakt jag skrivit till dig. Jag har kanske havt mer ondt av det än du. Måtte det vara över ō aldrig återkomma.[2]

Handskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Skrivet på korrespondenskort med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Brevet är odaterat och osignerat. Det utgör nummer 3 i den svit av bevarade brev som Bergman skrev till hustrun Stina under perioden oktober 1926 till april 1927. Se brev 694 till Stina Bergman omkring den 15/10 1926, not 1.

[2] I dagboken för den 29 oktober 1926 står det: ”Vänligt kort till Stina”, därav dateringen.

Personer:

Bergman, Stina (287)

Adressat:

Bergman, Stina (43)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA