Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


708. Kaj Bonnier

Berlin 5/11 XXVI[1]

Bokförläggaren

Herr KAI BONNIER

Stockholm.

Tack, käre Kai, för dina rader! Novellen[2] kom samtidigt. För närvarande har jag ingen användning för de Samlade [3] – skulle jag ev. i framtiden behöva ett eller annat ex., kan jag ju få skriva till Er då. Däremot bleve jag tacksam om jag nu kunde få t ex. 5 st. Jonas och Helen.

Hälsningar!

Din

 Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Orts- och datumangivelsen är handskriven.

[2] Åsyftar novellen ”Jesus, dörrtappen och den skriftlärde”. Se brev 704 till Kaj Bonnier den 31/10 1926 samt brev till Tor Bonnier och Stina Bergman vid denna tid.

[3] Bonniers förlag hade vid denna tidpunkt börjat ge ut omtryck av vissa av Bergmans verk. Han kallade dem ibland för sina Samlade Skrifter, ibland för Valda Skrifter.

Personer:

Bergman, Stina (287)
Bonnier, Kaj (20)
Bonnier, Tor (348)

Verk:

Jesus, dörrtappen och den skriftlärde, novell (12)
Jonas och Helen, roman (41)
Valda skrifter, roman/nytryck (4)

Adressat:

Bonnier, Kaj (7)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA