Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


710. Fredrik Böök

Berlin 8/11 XXVI[1]

Käre Fredrik Böök, tack för Edert vänliga brev! Jag skulle gärna ha tackat för det med ett par rader på min sista bok, begagnad som visitkort.[2] Men förlags-expeditionen är stundom lite långsam.

Några ord i Ert brev förbrylla mig. Ni skriver: jag borde ha strukit hela essayn.[3] Nåväl, käre Fredrik Böök, om Ni anser mig ovärdig Er uppmärksamhet, så bör Ni givetvis stryka artikeln. Eljest icke.

Eder tillgivne

Hjalmar Bergman

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Lunds universitetsbibliotek.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Orts- och datumangivelsen är handskriven.

[2] Romanen Jonas och Helen sändes ut i bokhandeln den 10/11 1926.

[3] På sitt brev 700 till Fredrik Böök den 27/10 1926, med anledning av dennes essä i Svenska Dagbladet, fick Bergman omgående ett personligt svar från Böök daterat den 29/10 1926: ”Tack för brevet! På ett sätt blev jag glad över det; men samtidigt är jag ledsen att ha misstagit mig så kapitalt. Jag var, som alltid när jag betraktar Ert verk, oerhört osäker. Men Ni är också svår att begripa.

Jag hann stryka det värsta stället (om Golgata och Poltava) i korrekturet till bokupplagan. Jag borde ha strukit hela essayen, men det var för sent. [- - -] För min del skäms jag, men tröstar mig med att Ni inte tycks vara ond.”

Personer:

Böök, Fredrik (28)

Verk:

Jonas och Helen, roman (41)

Adressat:

Böök, Fredrik (4)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA