Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


711. Tor Bonnier

Berlin 8/11 [1926][1]

Käre Tor, apropos stipendierna[2] har jag kommit att tänka på vår gemensamma väninna Alma S.[3] Hon behöver säkert en slant och har väl ock t.ex. genom sina historiska skildringar gjort sig förtjänt därav. (Hennes svenska är betydligt över det svenska författarskapets genomsnitt.) Nu ligger det visst något hinder i hennes finska medborgarskap men ska det verkligen vara oöverskridligt? Det förefaller mig meningslöst. Vill du tänka på saken?

Din

HjB

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Bonniers förlagsarkiv.

Skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Orts- och datumangivelsen är handskriven.

[2] Bergman var ledamot av Bonniers stipendienämnd.

[3] Författaren och historikern Alma Söderhjelm, som Bergman hyste en varm vänskap för och korresponderade med vid den här tiden. Tor Bonnier sände den 10/11 Bergman, ”några volymer, vars auctorer möjligen kunna komma i fråga för stipendier”.

Personer:

Bonnier, Tor (348)
Söderhjelm, Alma (28)

Adressat:

Bonnier, Tor (239)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA