Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


712. Stina Bergman

 [Berlin ca 12/11 1926][1]

Tack för ditt brev,[2] ehuru det ej var särdeles vänligt. Du frågar varför jag skrev mina båda ”elaka” brev och varför det ”snälla” kortet. På första frågan svarar jag ej, ty jag har förbjudit mig att röra i den saken. På andra frågan kan jag svara. Jag hade varit ute och gått en halv timma i skymningen. Jag hade lyckats hålla alla väsentliga tankar borta. Jag kom hem tanklös. Jag stängde dörren och gick in i min mörka håla. Jag tänkte ingenting men plötsligt brast jag i gråt, jag störtade på huvut i en sofa och grät – jag tror – i två timmar. Det kändes nästan som när en böld brister. Svedan finns nog kvar men stormvärken är borta. Så sa jag till mig själv: skriv nu något medan lättnaden varar. Så skrev jag.[3]

Lättnaden har varat om ej alldeles hel så dock delvis. Vreden finns där nog ännu men jag håller den som en hund och säger: tyst! Då får den åtminstone nöja sig med att morra.

Inga nyheter. Nog är väl mitt hjärta dåligt. Du brukar beskylla mig för – och för vad har du INTE beskylt mig? – att simulera sjukdomar. Men kan jag verkligen simulera hjärtutvidgning framför Röntgen-kameran?[4]

Jag är så trött. Werni[5] kom hem i förrgår efter cirka tre veckors frånvaro. Kom kl 9 på morgonen, gick kl halv elva för att återvända följande dag kl sju på kvällen och stanna till kl åtta. Så inte kan jag säga att jag har särdeles mycket sällskap av honom. I går följde jag likvisst honom och hans manager till sportpalatset där jag stannade till kl fem i morse och där de antagligen sitta ännu. Där försiggår nämligen en 6-Tagen-rennen – ett tjugutal cyklister köra utan en sekunds uppehåll dygnet rundt i sex dygn. D.v.s. för varje cykel svarar två man och då och då störtar[6] ju den ene bort till en brits, kastar sig där, sover, masseras och matas under det att kamraten fortsätter, ty cykeln får ej stå still en sekund under dessa sex dygn. Så köra de rätt långsamt för att plötsligt kasta sig in i den mest fanatiska och fantastiska ”Rush” ackompag[n]erad av publikens vrål och två orkestrars touche varpå resultatet en halv sekund senare i högtalare delgives publiken och per radio en beundrande värld. Du förstår att det måste tilltala Werni. Mig kanske mindre – men varför inte sitta där natten lång, stirra på cykelhjul och smutta på en grogg? Är det bättre att ligga i sängen och tömma en flaska per natt?

Som sagdt – nyheter finns här inga. Aster[7] ska fara till Amerika påstår han. Om sant eller ej vet jag inte. Werner ska om någon vecka fara – jag mins inte vart. Själv far jag till helvete. Det är nu alldeles bestämdt fast man ännu tvistar något lite om tiden. Åh vad du gjort mig ondt med dina brev.

Varom skriver jag sen? Pigan, som du avundades mig i ett par brev är synnerligen bra och duktig, syr i knappar etc. men vi ha kommit så långt att jag inte tilltalar henne utan skriver mina order på lappar som placeras här och där. Fall[8] kommer ibland och ser dum och snäll ut. Min bok[9] fick jag i morse – utstyrseln är gräslig. Själva vignetten går nog an men den typografiska uppställningen är sådan att de verkligen borde skämmas. Klöpfer[10] har havt stor succes i Manheim med Swedenhielms. Att kalla mig komediant är onekligen löjligt. Du är kanske den enda nu levande människa som träffat en uppriktig människa och den människan råkade just vara jag. Försök att inte vara dum. Försök, försök försök. Detta låter kanske som hundgläfs men det är inte ens morrning. Nu är jag mycket hungrig.

Maskinskrivet brev. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Brevet är skrivet på papper med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Brevet är odaterat och osignerat. Det utgör nummer 6 i den svit av bevarade brev som Bergman skrev till hustrun Stina under perioden oktober 1926 till april 1927. Se brev 694 till Stina Bergman omkring den 15/10 1926, not 1. Brevet måste vara skrivet efter den 29/10, då det ”snälla” kortet skrevs. Uppgiften att Bergman samma morgon som det här aktuella brevet skrevs erhållit ett ex. av Jonas och Helen gör en datering av brevet till omkring den 10/11 1926 rimlig med hänsyn till att romanen förelåg färdigtryckt den 5/11. I brev 711 till Tor Bonnier den 8/11 1926 omnämns boken ännu inte. I brev 710 till Fredrik Böök den 8/11 1926 beklagar Bergman också att han inte kunnat använda boken som ”visitkort”, eftersom den ännu inte nått honom.

[2] Det här åsyftade brevet är förkommet.

[3] Syftar på Bergmans korta ursäktande korrespondenskort till Stina Bergman den 29/10 1926. Brev 703.

[4] Här har följande överkorsats: ”Då måste jag ge mig betyget duktig hund.”

[5] Smeknamn på filmskådespelaren Werner Fütterer, som Bergman kallade sin ”fosterson”.

[6] Bergman har här skrivit störtatar.

[7] Filmskådespelaren Nils Asther, en annan av Bergmans ”fostersöner”.

[8] Dr jur. Ernst Falls Bühnenvertrieb (ty.,teateragentur), marknadsförde Bergmans dramatik i Tyskland. Fall var gift med Gerda Marcus, som efter Bergmans död ingående berättat för Marika Stiernstedt om hans svårartade förfall under Berlinvistelserna med inslag av gossar, sprit och droger. Enligt Gerda Marcus ”blekna Strindbergs värsta dramer mot förhållandena mellan dessa 2 makar, som tio gånger om året skildes efter förfärliga scener – försonades igen, hatade varandra och ej kunde vara ifrån varandra.

Det förefaller som om Hj. B. på något vis hävdat sig själv med sina små excesser. Behövt liksom vältra sig i sitt eget suveräna laglösa godtycke. Slå bort en sorts ångest, också.” Enligt Gerda Marcus bedömning var Werner Fütterer ”en filmmatador i Berlin, hade småningom blivit Hj.B:s onda genius. En bildskön djävul.” (Marika Stiernstedts dagbok för 1931, ss. 117–127.)

[9] Romanen Jonas och Helen, som var färdigtryckt den 5/11 och sändes ut i bokhandeln den 10/11 1926.

[10] Eugen Klöpfer, chef för Kammerspiele i Berlin. Se brev 656 till Per Lindberg den 1/3 1926, not 7.

Personer:

Asther, Nils (18)
Bergman, Stina (287)
Böök, Fredrik (28)
Fall, Ernst (12)
Fall, Gerda, f. Marcus (6)
Fütterer, Werner (47)
Klöpfer, Eugen (5)
Lindberg, Per (80)
Stiernstedt, Marika (3)

Verk:

Jonas och Helen, roman (41)
Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Bergman, Stina (43)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA