Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


719. Stina Bergman

 [Berlin ca 28/11 1926][1]

Kära du, tack för brev[2] och tidning. Jag skulle skriva till dig om en sak men måste först invänta brev från Tor[3] och som han väl befinner sig midt upp i julbrådskan, kan det väl dröja.

Det var ju förfärligt snällt av Greta[4] att släpa på min päls, som sannerligen ej är någon bekväm börda. Nu vet jag inte om jag bör möta vid stationen för att genast befria henne från åbäket. Kanske skulle det vara henne ännu obekvämare. Vet ju dessutom inte huruvida hon kommer över Köpenhamn eller sassnitz.

Werner[5] blir antagligen borta över julen – guskepris höll jag på att säga – men hoppas inte ha någon anledning till utropet. Det är nämligen troligt eller åtminstone möjligt att vi redan dessförinnan separera. Pojken är ju hygglig och snäll och vi komma i och för sig bra överens – men han har åtskilliga vänner och än flera väninnor. Och ehuruväl – det måste jag ju säga – de göra sitt bästa för att ej alltför mycke[t] störa mig i mina rum, så blir det dock för brokigt i all synnerhet vid fyra-femtiden på morgonkvisten, då jag kanske ändtligen lyckats knipa ihop ögonlocken. Inte heller vill jag intervener[a] – ehuru det kanske vore min skyldighet – men har varit mentor länge nog i min dar och är trött på det jobbet. Frågan är nu bara om Werner ska lyckas finna en annan partner för våningen, eljest blir jag nog tvungen att släpa med ända till den 15 januari – om det då finns något kvar av mig. För mig torde det inte bli så svårt att finna en eller annan mindre bostad, i värsta fall på pensionat. Min lust står ju som vanligt till Florens. Men så långt orkar inte herrn.

Som sagdt – jag skriver vidare så snart jag fått höra något från förlaget.

HjB

Jag har inte kunnat skriva något till mamma och det dröjer nog, innan jag kan.

Maskinskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Stockholms universitetsbibliotek.

Skrivet på korrespondenskort med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Brevet utgör nummer 7 i den svit av bevarade brev som Bergman skrev till hustrun Stina under perioden oktober 1926 till april 1927. Se brev 694 till Stina Bergman omkring den 15/10 1926, not 1. Bergman inväntar svar på brev 717 till Tor Bonnier den 25–26/11 1926, vilket denne besvarade den 30/11. Det här aktuella brevet kan dateras till någon gång under perioden den 26/11 till den 1/12 1926, då Bergman erhåller den efterfrågade pälsen. Se brev 724 till Stina Bergman. En tentativ datering till de sista dagarna i november är rimlig.

[2] Detta brev finns inte bevarat.

[3] Bergman inväntar svar på brev 717 till Tor Bonnier den 25–26/11 1926. Denne svarade den 30/11. Korrespondensen rör utbetalningar till Stina Bergman från Bergmans konto i förlaget.

[4] Greta Bonnier, Stina Bergmans äldsta syster.

[5] Werner Fütterer, som Bergman kallade sin ”fosterson”. Bergman delade vid den här tiden våning med Fütterer på Paulsbornerstrasse 1, Berlin W.

Personer:

Bergman, Fredrique (54)
Bergman, Stina (287)
Bonnier, Greta (77)
Bonnier, Tor (348)
Fütterer, Werner (47)

Adressat:

Bergman, Stina (43)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA