Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


72. Karl Warburg

Stockholm 5/9 06

Sveriges Författareförenings Ordförande

H. Herr Professor

Carl Warburg

Stockholm.

Har haft äran mottaga Eder skrifvelse med kallelse till aktiv ledamot af Sveriges Författareförening.[1]

Och ber jag härmed få meddela, att jag tacksamt antager den.

Vördsamt

Hjalmar Bergman

Handskrivet brev. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Brevet är skrivet på papper från Strand Hôtel i Stockholm.

Karl Warburg (1852–1918), akademiker och journalist, professor i estetik med litteraturhistoria och konsthistoria vid Göteborgs högskola 1890–1900 och professor i litteraturhistoria vid Stockholms högskola 1909–1918. Under flera år var Warburg under 00-talet ordförande i Sveriges författareförening.


[1] Bergman hade vid invalet i Sveriges Författareförening utgivit dramat Maria, Jesu moder, 1905, och romanen Solivro, som våren 1906 fått delvis goda omdömen, bl.a. av Oscar Levertin i Svenska Dagbladet den 26/5 1906. Se brev 64 till Hugo Christian Andersson den 8/5 1906 och brev 67 till Augusta Lindberg den 2/6 1906.

Personer:

Andersson, Hugo Christian (17)
Levertin, Oscar (10)
Lindberg, Augusta (97)
Warburg, Karl (4)

Verk:

Maria, Jesu moder, drama (28)
Solivro. Prins av Aeretanien, roman (39)

Adressat:

Warburg, Karl (1)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA