Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930
Start | Brev | Hemvist | Avsändningsorter | Adressater | Personer | Verk | Genrer | Bilder | Brevskrivaren Bergman


720. Algot Ruhe

[Berlin 28/11 1926][1]

Käre Algot, tack för ditt välkomna brev! Var så säker att jag ska sända dig min bok[2] ō desslikes skriva ett ordentligt brev. Men jag har gått ō skaffat mig ett hjärtfel ō är blott stundtals så pass mallig att jag kan besörja en bokavsändning eller skriva ett brev. Du få[r] alltså ha en smula tålamod med mig!  I Köpenhamn stannade jag två dagar. Den första ägnades program-enligt åt några ärenden ō P. Reumert.[3] På den andras program stod mycket riktigt Thomasen  men plötsligt föll jag rakt i famn på Gösta E-n,[4] som tog hand om mig, visade mig sin film etc. Så blev det intet den gången med Th. utan får bli nästa. Om jag reser till Italien får bero av hjärtat. För närvarande känns det inte så. Jag hoppas att din tristess må skingras med höst-skyarna!!

Din tillgivne

HjB.

Handskrivet korrespondenskort. Originalet finns i Kungliga biblioteket.

Skrivet på kort med Hjalmar Bergmans namn i tryck.


[1] Enligt poststämpel. Anteckning härom har någon gjort på kortet. Kuvert saknas.

[2] Romanen Jonas och Helen, 1926. Se brev 653 till Algot Ruhe den 20/1 1926, not 6.

[3] Den danske skådespelaren Poul Reumert (1883-1968), som med stor framgång kreerat huvudrollen i Swedenhielms på Det kongelige Teater i Köpenhamn under spelåret 1925–26. Poul Reumert blev därmed god vän till Bergman.

[4] Skådespelaren Gösta Ekman (1890–1938) höll 1926 på med inspelningen av den danska filmen Klovnen, under ledning av filmregissören A. W. Sandberg. Förhandsvisningen av filmen, som Bergman bevistade med den beundrade huvudrollsinnehavaren vid sin sida i salongen, blev avgörande för hans relation till clownmotivet. Gösta Ekman sammanfattade en gång sin fascination med orden: ”Cirkusfolk, det är riktiga människor det. Där finns ambition, tradition, konstnärlighet, sammanhållning, kärlek, obrottslig lojalitet. Jag skulle gärna velat bli en riktigt bra clown.” Ekman var inte alltid tillfreds med sina filmroller, men just om sin insats som Joe Higgens i Klovnen framhöll han: ”Den filmen håller jag själv mycket på. I den anser jag att jag lyckades någorlunda. Det var en underbar roll för resten. Enkel, varm, mänsklig, men därför så mycket svårare.” Minnesbilder från filmen var sannolikt levande för den eidetiskt begåvade Bergman, när han hösten 1930 skrev sin sista roman, Clownen Jac. Följdriktigt dedicerade han den: ”Till min vän / GÖSTA EKMAN / som födelsedagsgåva”. Skådespelaren fyllde 40 år detta år. Omhändertagandet bestod nog annars mest av ett vilt rumlande, som fick svåra konsekvenser för Bergmans hälsa. Hans kondition blev än sämre under den följande Berlinvistelsen.

Personer:

Ekman, Gösta (38)
Reumert, Poul (26)
Ruhe, Algot (43)
Sandberg, A.W. (3)

Verk:

Clownen Jac, roman (10)
Jonas och Helen, roman (41)
Swedenhielms, drama (64)

Adressat:

Ruhe, Algot (26)

Användning

Fritt att använda materialet.

Vid publicering citera med:
"Sverker R. Ek, Marianne Ek, Fredrik Palm,
Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900-1930,
tillgängligt på http:/www.hjalmarbergman.se"
Publiceringsinformation i DIVA